short rib fries Archives - Tavola Restaurant + Bar